Programaink

Szülői megbeszélés

Tisztelt Szülők  !

 

 

A leendő óvodások szüleinek szülői megbeszélést tartunk a veszélyhelyzetre való tekintettel az óvoda udvarán 2020.június 17-én 17 órakor.

 

Megjelenésükre feltétlen számítok. 

 

Nagy Ágnes
óvodavezető

 

 


Május 25-től újból teljes létszámmal nyithat óvodánk.

Kedves Szülők!

 

Örömmel értesítem Önöket, hogy a óvodánk május 25- től teljes létszámmal újra kinyit.

Fontos tudnunk , az étkezés miatt hogy a ki szándékoznak jönni már hétfőn.

Kérem Önöket , hogy május 22-én 8 óráig ezt legyenek szívesek jelezni.

 

További elővigyázatosság céljából:

       1. A Czuczor Gergely utcai kapunál legyenek szívesek csengetni.

2. A szülőktől a kapuban átvesszük a gyermeket . Délután ugyan ilyen módon tudják hazavinni a gyermeküket.

 

3. A gyermekek testhőmérsékletét továbbra is mérjük.

 

4. 37 Celsius vagy annál magasabb mért hőmérséklet esetén megkérjük az érintett gyermeket, hogy fáradjon haza a szülővel , hívja a gyermek orvosát és lehetőleg a többi családtagjától is izolálódjon.

 

5. 37 -38 Celsius fok között rá kell kérdezni a szülőtől következő légúti panaszokra: köhögés, torokfájás, nehézlégzés. Rá kell kérdezni. hogy 2 héten belül találkozott-e koronavírus fertőzés gyanús emberrel illetve olyannal, aki karanténban volt e miatt! Amennyiben legalább egy tünet fennáll az előbb felsoroltak közül, és/vagy volt ilyen jellegű kontaktja 14 napon belül, úgy a 4. pontban leírtak alapján kell eljárni!

 

6. Az előírások a dolgozóinkra is vonatkoznak.

 

 

Kérjük az előírások szíves betartását !

 

 

Nagy Ágnes
óvodavezető


Ügyeletet tartunk

Kedves Szülők !

A törvényi rendelkezéseknek megfelelően óvodánk is ügyeletet tart május 18-tól.

A csoportokban 5 gyermeket tudunk fogadni.

A reggeli érkezéskor a szülőknek és gyermekeknek test hőt mérünk.


Támogassa gyermekeinket !

KEDVES SZÜLŐK!

GONDOLJANAK GYERMEKEINKRE ÉS AZ 1 % FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGASSÁK 

ÓVODÁNK ALAPÍTVÁNYÁT.

ADÓSZÁM:18608043-1-11

 


Iskolai beíratás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 1. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


ISKOLAI BEIRATKOZÁS

Tájékoztatás a Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő - 2020/2021-es tanévre történő- általános iskolák beiratkozási rendjéről

A 2020/2021-es tanítási évre történő általános iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) számú határozata rendkívüli módon szabályozza.

 

Az első évfolyamra történő beiratkozás szabályai:

 

 1. A körzetes általános iskolák hivatalból felveszik a körzetes gyermekeket.

A körzetes iskolák utca szerinti körzetei a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-korzetekrol linken érhetőek el.

A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

 

 1.  Amennyiben a szülő nem a körzetes általános iskolába kívánja beíratni tanköteles korú gyermekét, úgy szándéknyilatkozatot juttat el a nem körzetes iskola vezetője felé legkésőbb 2020. április 24-ig.

 

 

A szándéknyilatkozat benyújtásának módja:

A szándéknyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek körzetes iskolájának nevét és címét.

Az iskolák elektronikus levélcímei szintén megtalálhatóak a http://kk.gov.hu/tajekoztatas-altalanos-iskolai-korzetekrol linken.

A felvételi döntésről az iskola igazgatója legkésőbb 2020. május 21-ig dönt, melyről írásban értesíti a szülőt.

 

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését az Oktatási Hivatal felé kell jelezni.

 

 

 

 

                                                                                                             Vereckei Judit

                                                                                                         tankerületi igazgató

 


Óvodai beiratkozás

Tájékoztató Óvodai Beíratásról

Tisztelt Szülők!

A hatályos jogszabályok (40/2020.(III.11.) Korm. rendelet, 7/2020 EMMI határozat) alapján a 2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai beíratás rendjéről az alábbi tájékoztatást adom:

- Óvodánk, a Komáromi Kistáltos Óvoda a szabályozás szerinti „kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda”.

- Felvételi körzete: Asztalos Béla utca, Beöthy Zsolt utca, Czuczor Gergely utca páros 2-től 32-ig páratlan 1-től 23-ig, Erdélyi utca páros 2-től végig, Felvidéki utca, Igmándi út páros 2-től 26-ig páratlan 1-től 31-ig, Jedlik Ányos utca páros 2-től 24-ig páratlan 1-től 17-ig, Jókai tér, Kalmár köz, Kelemen László utca páros 14-től végig páratlan 11-től végig, Liget köz, Liszt Ferenc utca, Mártírok útja páros 2-től 16-ig, Munkás köz, Sport utca, Szélső utca, Táncsics Mihály utca, Tóth Lőrinc utca

- Azokról a gyerekekről, akiknek a lakcíme ezekben az utcákban van az intézmény a fenntartójától (Komárom Város Önkormányzata) egy listát kap.

- A lista alapján intézményünk - a szülők személyes megjelenése nélkül - automatikusan felveszi a körzetébe tartozó gyermekeket 2020.április 21-ig.

- A Komáromi Kistáltos Óvoda körzetében lakó gyermekek szüleinek csak abban az esetben kell megkeresniük az óvodát, ha úgy döntenek, hogy nem a kötelező felvételt biztosító óvodába, tehát nem a mi óvodánkba, hanem másik óvodába kívánják beíratni a gyermeküket.

- Kérjük, hogy a szándékukat: kistaltos@komarom.hu email címen, vagy a 30/ 8524555, illetve a 20/4329375 telefonszámon jelezzék 2020. április 20-ig.

- Azon gyermekek esetében, akik nem a Komáromi Kistáltos Óvoda kötelező felvételi körzetében - tehát nem a második bekezdésben jelzett utcákban - laknak és a szüleik úgy döntöttek, hogy gyermeküket mégis hozzánk íratják, eltérő az eljárás.

- Ilyenkor a gyermek csak abban az esetben kerül beírásra óvodánkba, ha ezt a szándékát a szülő kifejezetten jelzi szülői szándéknyilatkozat formájában.

- Ezért kérjük, hogy 2020 április 20-ig email-ben, vagy telefonon a fentebb megadott elérhetőségekre küldjék meg szándéknyilatkozatukat.
- Kérem, hogy a szándéknyilatkozatban a következő adatokat adják meg: a gyermek neve, születési ideje, helye, a szülők neve, lakcíme, elérhetősége.

- A Komáromi Kistáltos Óvoda a szándéknyilatkozatok alapján 2020.április 30-ig dönt a kötelező felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek óvodai felvételéről, erről értesíti a szülőket.
Kérem, hogy az óvodai beíratás során a fentiek szerint szíveskedjenek eljárni.

Nagy Ágnes
óvodavezető


Minden napra egy mese

Kedves Szülők és Gyerekek !

Új szolgáltatás indul az óvoda facebook oldalán.
Minden nap mesét töltünk  fel Önöknek , nektek ,hogy színesítsük óvoda nélküli napjaitokat.
Nagyon hiányoztok nekünk.Vigyázzatok magatokra !

A mai mese. Fésűs Éva: Kajlatapsi című meséje.

 


Óvodánk zárva tart

Kedves Szülők !

Óvodánk a 45/2020.(III.14) Korm.rendeletre hivatkozva határozatlan ideig bezár.

A gyermekek ügyeletét a Komáromi Tóparti Óvoda tartja .

Kérdéseikkel a kistaltos@kistaltos.hu  címre fordulhatnak.


Boldog idők

Amikor még nyitva voltunk .